Home ข้อคิด คำคม จงใช้จ่ายให้พอ ดี เพราะ 10 ข้ อนี้เริ่มเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว

จงใช้จ่ายให้พอ ดี เพราะ 10 ข้ อนี้เริ่มเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว

10 second read
ปิดความเห็น บน จงใช้จ่ายให้พอ ดี เพราะ 10 ข้ อนี้เริ่มเกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว
0

ทุกวันนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้เราจะเริ่มเห็นอะไรเกิดขึ้น มากมาย ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะประมาท โดยเฉพาในเรื่องของเงินทอง ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดีแล้วละก็แน่นอนว่า ชีวิตลำบากแน่ๆ หล า ยคน มักจะใช้จ่ายโดยไม่ได้คิดอะไร พอถึงวันนั้นจริงๆรับมือไม่ถูกเลยทีเดียว

ประชากรวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ด อ กเบี้ยเงินฝาก 0เปอร์เซน ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไร และ ต้องปรับตัวอ ย่ างไร ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก ไหน สรุปออ กมาเป็นข้ อได้ดังนี้

1 ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

เราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อ กเบี้ยได้เรื่อย แต่พอเงินฝาก ไม่มีด อ กเบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

2 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0เปอร์เซน ทุกอ ย่ างจะแย่ลงไปอีก

เพราะ เงิน มันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอ การใช้จ่ายน้อยของก็ข า ยไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่ พอเศรษฐกิจแย่บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงิน มา ก็จ่ายห นี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงินเป็นอะไรที่ซับซ้อน มาก ถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

3 สินท รั พ ย์ต่างร า ค าจะไม่ล ดลง เพราะ

คน มีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินจะไหลออ กจากธนาคารที่ไม่มีด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อ กเบี้ย

ลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่าและ คนที่ถือครอบท รั พ ย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา ทำให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้ อบ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

4 เงินจะห า ย ากขึ้น เพราะ คนใช้จ่ายน้อยลง

ถ้าด อ กเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ด อ กเบี้ยซึ่งปกติเงินที่งอ กออ กมาจากในระบบด อ กเบี้ย มีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดูว่าเงินที่ห า ยไปจะทำให้กำลังซื้ อล ดลงไปมากแค่ไหน

5 ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า

อิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคำว่า Passive Income หรือ มีรายได้เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้าง แต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้นผิ ดตัว ซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิตไม่มีคำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

6 คอรั บชั่ น และ กา รโ ก งจะมากขึ้น

คนจะยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ต ามมา

7 ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังส า ม า ร ถทำได้แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึก ดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลา ให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

8 เงินเฟ้อแฝง หล า ยคนไม่ทราบว่า

เงินเฟ้อแฝงก็คือ ค่าครองชีพ การที่ด อ กเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เพราะ จากอ ดีตที่ผ่ าน มาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ เงินที่เรามี จะซื้ อของได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกินด อ กเบี้ยแบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

9 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนร ว ยจะร ว ยขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะ ไม่รู้สึกตัวเลย หากวางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไปตลอ ดชีวิต

10 เงินจะเหนือคน มากขึ้น ยุคที่เงินห า ย าก

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอ ย่ างเพื่อมัน ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ได้มัน มา โดยไม่สนวิ ธีการและ ไม่แคร์ผลที่ต ามมา

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

หากยังไม่มีเงินเหลือเฟือจริงๆ อ ย่ าคิดซื้ อ ของ 5 สิ่งนี้ ถ้าไม่อย ากลำบาก

หล า ยๆคนที่บ่นว่าเงินไม่พอใช้ เงินเดือนออ กก็หมด เพราะ … …