Home ข่าวสาร สาระ คืบหน้าเยี ย วย า 4,000 บาท รอบ 2 พรุ่งนี้

คืบหน้าเยี ย วย า 4,000 บาท รอบ 2 พรุ่งนี้

6 second read
ปิดความเห็น บน คืบหน้าเยี ย วย า 4,000 บาท รอบ 2 พรุ่งนี้
2

คืบหน้าเยี ย วย า 4,000 บาท รอบ 2 พรุ่งนี้

จากที่มีการพระกระจายระรอ กใหม่ ล่าสุด ผู้สื่อข่ า วรายงานว่า พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอ ชา นายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า นานประมาณ 1 ชั่วโมง

โดยคาดว่า การประชุมครั้งนี้ น่าจะเป็นการหารือถึงมาตรการด้านเศรษฐกิจ กับภาคธุรกิจ และมาตรการเยีย วย าประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ รอบใหม่

โดยเฉพาะการจ่ายเงินเยีย วย าประชาชน จำนวน 4,000 บาท และโครงการเดิมที่ต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ก่อนที่จะนำมาตรการที่ได้รับข้อสรุปแล้ว เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบต่อไป

ต่อ มาในเวลาประมาณ 11.00 น. เฟซบุ๊กเพจ “ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอ ชา Prayut-Chan-o-cha” ของนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความว่า “ช่วงเช้าได้มีการประชุมติดต ามตัวเลขทางเศรษฐกิจ หารือ มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย”

ทางด้านนายสุพัฒนพงษ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ ดังกล่าวว่า ได้พูดคุยกัน ถึงมาตรการชดเชยเยีย วย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ ส่วนจะมีการจ่า ยเงินชดเชยเยี ย วย ารอบ 2 จำนวน 4,000 บาท หรือไม่นั้น ขอให้รอผลประชุม ครม. ซึ่งจะมีการการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ (12 ม.ค.) นี้ ยืนยันว่า การดำเนินการมาตรการใดๆ ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

นิสัยที่คนฉลาดมักทำ อาจจะดูแปลกแต่ประสบความสำเร็จได้

ในความเข้าใจของเพื่อนๆ คิดว่าคนแบบไหนกันที่ฉลาด คนที่เร … …