Home ความเชื่อ ดวง คนโบราณบอ ก จัดวางของ 4 อย่ างนี้ให้ถูก ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าหา เงินทองไหลมาเทมา

คนโบราณบอ ก จัดวางของ 4 อย่ างนี้ให้ถูก ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าหา เงินทองไหลมาเทมา

8 second read
ปิดความเห็น บน คนโบราณบอ ก จัดวางของ 4 อย่ างนี้ให้ถูก ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าหา เงินทองไหลมาเทมา
0

ในยุคโบราณมักมีความเชื่ อที่หลากหล า ย ซึ่งบางคนอาจจะบอ กว่าเป็นเรื่องที่งมงาย แต่บางครั้งเราเชื่ อไว้ก็ไม่ได้ทำให้เราเสี ยห า ยอะไร แต่ถ้าหากไม่เชื่ ออย่ าลบหลู่ เพราะความเชื่ อของคนเรานั้นย่อมแตกต่างกัน ก็เหมือนการทำบุญที่บางคนไม่เคยคิดแม้แต่จะทำเพราะไม่เชื่ อว่าทำแล้วจะได้จริง เพราะฉนั้นถึงได้บอ กว่า ความเชื่ อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ในสมัยโบราณนั้น บางเรื่องราวสืบทอ ดมาจนถึงในปัจจุบันนี้ โดยแต่ละเรื่องราวนั้นก็ได้มีความหมายและความเชื่ อที่ต่างกันออ กไป คนบางคน มีความเชื่ อในเรื่องโชค คนบางคน มีความเชื่ อในเรื่องของสิ่งของ ซึ่งในวันนี้เราได้มีเคล็ดลับต ามความเชื่ อของคนโบราณที่เขาว่ากันไว้ว่าให้มี 4 ข้ อนี้ เพราะเป็นส่วนที่จะช่วยปรับเปลี่ยนต ามฮวงจุ้ย ที่จะสามารถช่วยเรียกเงินทองเข้ามาหาตัวคุณได้ มีเงินทองใช้อย่ างไม่ข า ด แต่จะต้องวางให้ถูกหลักทุกตำแหน่งก็จะเป็นผลที่ดีสำหรับตัวคุณ

1 เตาไฟ เป็นตัวแทนโชค

ให้เราตั้งเตาไฟวางไว้ตำแหน่งที่กำแพงด้านผนังทึบ หากตั้งเป็นเตาแก๊ส ก็ให้เข้ามุมใดมุมห นึ่ ง ไม่ควรวางบริเวณกลางห้องหรือในพื้นที่เกะกะ เพราะจะทำให้ข า ดพลังงาน ข า ดโชค มีปัญหาต ามมาไม่ราบรื่น

2 จาน ชาม เสริมโชค

หากสังเกตเราจะเห็นได้ว่า ต ามร้านอาหารภัตต าคารโรงแรมหรูใหญ่ๆ เขามักจะใช้จานชามเป็นสีขาวทรงกลม นั้นเปรียบเสมือนกับรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่จะช่วยเสริมฐานะในด้านของการเงินให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินดียิ่งขึ้นไป

3 ไข่ไก่ เปรียบเสมือนทองคำ

คนโบราณมีความเชื่ อ กันว่า ให้นำไข่ไก่จำนวน 8 ฟองวางใส่ลงในตะกร้า และวางไว้ในห้องครัว ไข่ไก่นั้นจะเปรียบเสมือนกับทองคำ ที่วางเอาไว้จะช่วยเสริมในด้านการเงินให้ไหลเข้ามาเทมา ทำให้ตัวเจ้าของบ้ า นและผู้ที่อยู่ในบ้ า น มีความร่ำร ว ย มีกิน มีใช้อยู่ตลอ ด

4 ข้าวสา ร ฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัว

ในเรื่องของวงจุ้ยนั้น เขาว่ากันว่าห้องครัวเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็น ที่จะต้องมีข้าวส า รให้เต็มถังอยู่ตลอ ด อย่ าให้ข า ดหรืออย่ าให้หมดจนก้นถัง โดยความเชื่ อมีกันไว้ว่า จะทำให้เจ้าของบ้ า นและผู้ที่อยู่ในบ้ า นนั้นจะมีกิน มีใช้อย่ างไม่ขัดสน ช่วยในเรื่องของเงินทอง และในด้านของอาหารการกิน

ความเชื่ อมีอย่ างหลากหล า ยมีหล า ยเรื่องราวที่สืบทอ ดต่อ กัน มา จัดวางให้ถูกตำแหน่งให้ถูกวิธีก็ไม่เสี ยห า ย จะทำให้มีโชคมีลาภเข้ามา ทำให้การใช้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไป

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

สังเกตง่ายๆ 8 ลักษณะใบหน้า ของผู้หญิงมีเงิน ชีวิตมีแต่ความเจริญ

ชาว​จีน​เชื่อถือ​กัน​มา​ย าว​นาน​ว่า คน​เรา​อาจ​พูด​อะไ … …