Home ข้อคิด คำคม คนที่ใช้ชีวิตได้มีความสุขทุกวัน เขามีแนวคิด 5 ข้ อนี้ คุณเองก็ทำได้

คนที่ใช้ชีวิตได้มีความสุขทุกวัน เขามีแนวคิด 5 ข้ อนี้ คุณเองก็ทำได้

21 second read
ปิดความเห็น บน คนที่ใช้ชีวิตได้มีความสุขทุกวัน เขามีแนวคิด 5 ข้ อนี้ คุณเองก็ทำได้
0

บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการชีวิตที่หรูหรา อะไรมากหรอ กนะ การใช้ชีวิตที่ดี ขอแค่เรามีชีวิตที่มีความสุข บางทีแค่นั้น มันก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตที่หรูหรา จนเกินไป เพราะการใช้ชีวิตแบบนั้น

มันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหรอ กนะ มีวัน มี ก็ต้องมีวันหมดเป็นธรรมดา ใช้ชีวิตต ามปกติ ธรรมดาๆ แต่มีความสุข แบบนั้นไม่ดีกว่าหรอ เพราะการใช้ชีวิตบางครั้งขอแค่เรามีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบไหน มันก็ดีทั้งนั้นแหละ ขอแค่เรามีความสุขในแต่ละวัน อยู่กับคนที่เรารัก แค่นั้น มันก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะ

1. Think positive

เชื่อมโยงทุกอย่ าง กับความคิดบวก ทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวก มาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้ จากมันได้ อ ย่ าเอาแต่ เชื่อมโยงกับความคิดลบ จะทำให้เรา ต าบอ ด ต่อความสวยงามของชีวิต

2. Get a move on

ก้าว ต่อไปข้างหน้า ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง จะเ จ็ บป ว ด จะสูญเ สี ย เราต้องก้าวต่อไป ข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเ สี ยเวลาคร่ำครวญ ไม่ แคร์ อะไรทั้งนั้น มุ่งไปที่ สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มี อะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

3.Carelessness

ไม่แคร์ อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิต ของเรายังไง ไม่จำเป็นต้อง แคร์ เพราะชีวิตเป็นของเรา ชีวิตที่ สั้น เกินกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มี ความสุข จำไว้ ใช้ชีวิต ให้เป็น ของขวัญ ไม่ใช่ใช้มัน ลงโ ท ษตัวเอง

4. Let it go

อะไรผ่านแล้ว ให้ผ่านไป อ ย่ าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อ ดีต ไปเลย เราต้องอยู่ กับปัจจุบัน จะได้ทำ อนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอ ดีต เราแค่ ห า ย ใจ เราไม่ได้ ใช้ชีวิต

5. Follow your heart

ทำต ามหัวใจ เรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากไปที่ไหน ไป อย ากทำอะไร ทำ ไม่มีใครบอ กว่า ง่าย ที่จะทำ ทุกอย่ างที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้น คือ ตัดสินใจ เรามีอิสระ ไม่มีอะไรกักขังเราได้ นอ กจาก เงื่อนไข และ ขีดจำกัด ที่เราสร้าง ให้ตัวเอง

The True Happiness in Life.

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่ อยู่ที่ ในบ้านนั้น มีรอยยิ้มเ สี ยงหัวเราะ

ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่ คือ การขับรถถึงบ้านปลอ ดภั ย

ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่ หมายถึง การได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่ ความสุขคือ คนรักเรายิ้มได้งดงามเพียงใด

ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ เป็นใครๆก็บอ กว่า คุณเป็นคนดี

ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแพงๆ แต่ คือ การไม่เ จ็ บไม่ป่ ว ย

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่ เป็นตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนให้กำลังใจ ทำเถอะ แล้วจะ โคตร มีความสุข

หล า ยครั้งที่เรามักจมอยู่กับความทุ ก ข์ที่เกิดขึ้นกับเรา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วสิ่งที่เราทำเมื่อเจอ กับปัญหาที่ทำให้เราทุ ก ข์ใจ คือ การอยู่กับมันด้วยความรู้สึกแย่ๆ มัวแต่ต่อว่าตัวเอง หรืออาจมัวแต่โ ท ษคนอื่น

เรามักเ สี ยดายและอย ากย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันให้มันดีกว่านี้ แต่ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถหวนกลับคืน มาได้อีก สิ่งที่เราควรแก้ไข ณ ตอนนี้ คือ การยอมรับในความผิ ดพลาด

ความผิ ดหวังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับเรา แล้วในที่สุดเราจะทำใจยอมรับผลที่เป็นอยู่ และหาหนทางแก้ไขมันในกลับมาดีที่สุด ซึ่งวิ ธีนี้นอ กจากจะทำให้เรายอมรับความจริงแล้ว

ยังทำให้เราสลัดความทุ ก ข์ออ กไปจากจิตใจ และมีความสุขกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ออ กมาดีที่สุดด้วย ฉะนั้น มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดว่าเราจะยอมมีความสุข หรืออยู่กับความทุ ก ข์ต่อไป

ที่มา  yimlamun  bohatto

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

บทสวดมนต์ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญ ทำแล้วชีวิตดี

การสวดมนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนใน … …