Home ข้อคิด คำคม ข้ อคิดดึงสติ คนที่กำลังเ บื่ องาน คิดจะลาออ ก

ข้ อคิดดึงสติ คนที่กำลังเ บื่ องาน คิดจะลาออ ก

17 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อคิดดึงสติ คนที่กำลังเ บื่ องาน คิดจะลาออ ก
0

ถึงคนที่กำลังเ บื่ องานและคิดอย ากจะลาออ ก ไม่ว่าคุณจะลาออ กไปทำอะไรก็ต ามหรือจะเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมก็แล้วแต่ เราอย ากให่คุณได้คิดให้รอบคอบและคิดให้ดีที่สุดก่อนที่ตัดสินใจทำอะไร เพราะมันคือ การเปลี่ยนแปลงของคุณ

การลาออ กจากงานเพื่อหางานใหม่ เป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่อ ย่ าลืมว่าในช่วงนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ใครหล า ยคน เลิกคิดเรื่องการลาออ กและหางานใหม่ไป ชั่ ว คราว โดยเฉพาะคนที่ใช้เหตุผลว่า เ บื่ อหรือ เ ก ลี ย ด งานที่ทำคนที่เ บื่ องาน

หรือ เ ก ลี ย ด งานที่กำลังอยู่อาจกำลังมีความรู้สึกว่า ถ้าลาออ กจากงานตอนนี้ มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่า มีเ งิ นเดือนที่ดีกว่า รวมถึงได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับชีวิต แต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้การเปลี่ยนงานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในเวลานี้

5 เหตุผลควรคิดก่อนคิดลาออ กจากงาน หากช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเ บื่ องานที่ทำ ให้ลองพิจารณา 5 เหตุผล ที่จะช่วยให้คุณฉุกคิดได้ว่าการลาออ กจากงานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดของคุณในช่วงนี้

อ ย่ าลาออ ก เพราะอย ากมีเวลาว่างเพื่อหางานใหม่

การลาออ กเพราะอย ากมีเวลาว่าง ในการหางาน อ ย่ างเต็มที่ คงไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ในยุคนี้ เพราะในความจริงแล้ว เวลาว่างเพื่อหางานใหม่มีอยู่เสมอ โดยไม่ต้องคิดลาออ กจากงานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนเข้างาน ใช้เวลาในขณะเดินทางไปทำงานช่วงเย็นหรือในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถหางานใหม่ได้เช่นกัน

การลาออ กจากงานเพื่อหวังมีเวลาว่างมากขึ้นเวลาว่างที่มีมากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการหางานลดลง เพราะบางครั้งเวลาว่าง จะทำให้เราข า ดความกะตือรือร้น จนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ใช้เวลาไม่คุ้มค่าซึ่งบางครั้งการหางานใหม่อาจทำให้คุณรู้สึกว่างานเดิมของคุณเป็นที่น่าพอใจมากอยู่แล้ว และหากเปลี่ยนงานใหม่ อาจทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆ ที่งานเก่าของคุณเคยมีให้ก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งหากลาออ กจากงานไปตั้งแต่แรก ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้งานดีๆ แบบเดิมกลับมา

ได้เ งิ นเดือน มาก แต่ก็ยังไม่พอใช้ ทางแก้อาจไม่ใช่การหางานใหม่

บางครั้งฐานเ งิ นเดือนที่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับความรับผิ ดชอบในตำแหน่งงาน แต่บางคนอาจมีความรู้สึกว่าเ งิ นเดือนที่ได้ไม่คุ้มกับความรับผิ ดชอบที่มี ก่อนที่จะคิดลาออ กจากงาน เพราะเหตุผลเรื่องเ งิ นค่าตอบแทน ควรลองคิดดูก่อนว่าเ งิ นเดือนที่ได้น้อยไม่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆ หรือความจริงแล้วเป็นเพราะคุณใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นจนรู้สึกว่าเ งิ นที่ได้น้อยกว่าความเป็นจริงทางแก้ปัญหานี้ อ ย่ างยั่งยืนคือ การบริหารจัดการการใช้เ งิ นของตัวคุณเองใหม่ก่อน

เพราะการลาออ กไปหางานใหม่ที่ได้เ งิ นเดือน มากกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปล า ยเหตุถ้าไม่ปรับการใช้เ งิ นไม่ว่า จะเปลี่ยนอีกกี่งานหรือได้เ งิ นเดือนเพิ่มมากแค่ไหน ยังไงเ งิ นก็ไม่พอใช้อยู่ดี หรือถ้าสุดท้าย แล้วการปรับพฤติก ร ร มการ ใช้เ งิ นยังไม่ช่วยแก้ปัญหา ก็ให้ลองเจรจาต่อรองกับหัวหน้าเพื่อปรับเ งิ นเดือนขึ้นก่อน แต่ให้การหางานใหม่ เป็นทางเลือ กท้ายๆ จะดีกว่า

ไม่รู้เป้าห ม า ยในอนาคต ว่าต้องการอะไรต่อไป

บางครั้งความรู้สึกว่าอย ากเปลี่ยนงานอาจเป็นความคิด ที่เกิดขึ้น มาลอยๆ เพราะความเ บื่ อที่เกิดขึ้นจากความจำเจที่ต้องทำทุกวันๆ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าลาออ กจากงานไปแล้วจะไปทำงานอะไร ต่อแสดงว่าคุณอาจยังไม่เหมาะที่จะลาออ กจากงานในช่วงนี้ สิ่งที่คุณต้องคิดไว้ก่อนที่จะลาออ กจากงาน

คือ ถ้าลาออ กจากงานเดิมแล้ว งานใหม่จะทำอะไรรูปแบบงานเป็นอ ย่ างไร อาจจะยังไม่ต้องลงร า ยละเอียดมากๆ ก็ได้ แต่อ ย่ างน้อยต้องมีไกด์ไลน์ก่อน ซึ่งการตั้งเป้าห ม า ยของตัวเองในอนาคตจะเป็นการช่วยให้คุณสามารถรู้ได้ว่าหากคุณต้องการไปสู่เป้าห ม า ยที่ตั้งไว้ คุณต้องทำอ ย่ างไรบ้าง

การตั้งเป้าห ม า ยในอีกทางหนึ่ง เป็นวิ ธีที่ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้สำเร็จ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในปัจจุบันนั่นก็คือห ม า ยถึงหน้าที่การงานที่ดีกว่าต ามความต้องการที่ตั้งไว้ ซึ่งในทางกลับกันหากคุณลาออ กจากงานโดยที่ยังไม่รู้เป้าห ม า ย ว่างานต่อไปอย ากทำอะไร จะทำให้คุณรู้สึกเ บื่ อ รู้สึกไร้เป้าห ม า ย รวมถึงรู้สึกว่าคุณค่าในตัวคุณเองลดลง

อ ย่ าหางานใหม่โดยใช้อารมณ์

บางครั้งความรู้สึกที่อย ากหางานใหม่ มักเกิดจากความรู้สึกเ บื่ องาน และไม่พอใจงานที่ทำอยู่ จนกล า ยเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนงาน แต่แน่นอน ว่าความรู้สึกเ บื่ อและไม่พอใจย่อมสร้างอารมณ์ที่เป็นลบเมื่อพูดถึงงานที่ทำอยู่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี

โดยเฉพาะในการสัมภาษณ์งานที่ผู้สัมภาษณ์ก็ต้องถามว่าทำไมถึงลาออ กจากงานที่ทำอยู่ ทำไมถึงอย ากเปลี่ยนงานถ้าคุณอธิบาย โดยใช้อารมณ์เป็นหลักอาจทำให้โอกาสที่ได้งานลดลง เพราะบริษัทต่างๆ ย่อมอย ากได้พนักงานที่มีความรู้สึกในแง่บวกมากกว่าอยู่แล้ว

หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับงานที่ทำอยู่ อ ย่ างแรกที่ควรทำคือลองพิจารณา ดูก่อนว่าจริงๆ แล้วคุณไม่พอใจ เ นื้ อ งานที่ทำ หรือไม่พอใจปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกันแน่ บางครั้งคุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาความไม่พอใจได้ โดยไม่ต้องลาออ กจากงานก็ได้

Connection สำคัญ อ ย่ าออ กไปโดยไม่มี

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า Connection เป็นสิ่งสำคัญทั้งการทำงานและการหางานใหม่ ดังนั้น อ ย่ าคิดลาออ กจากงานเก่าโดยไม่มี Connection ที่ดี เพราะ Connection ที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้คุณได้งานใหม่ในทันที แต่อาจมีประโยชน์ในฐานะคำแนะนำที่คุณอาจได้รับ

เช่น ฟีดแบคว่าคนที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานด้วยมีลักษณะอ ย่ างไร เป็น มิตรมากน้อยแค่ไหน หรือต้องใช้วิ ธีการพูดอ ย่ างไร เพื่อสร้างความประทับใจ ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ได้งานง่ายขึ้น ดังนั้นแล้วการสร้าง Connection เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องค่อยๆ ทำและสะสมไปเรื่อยๆ

เพราะคงดูไม่ดีแน่หากคุณเข้าไปตีสนิทกับคนบางคนและนึกถึงเขา เมื่อต้องการประโยชน์อะไรบางอ ย่ าง เพราะ Connection ต้องใช้เวลาสะสมนานหล า ยปี รวมถึงคุณต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ ก่อนด้วยเช่นกัน

เปลี่ยนความไม่ชอบเป็นเครื่องมือปรับปรุงตัวเอง

บางครั้งการทำงานภายใต้ปัญหาและความรู้สึกไม่ชอบ อาจกล า ยเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของตัวเอง ทั้งการสื่อสารการต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะได้จากการเจรจา และต่อรองรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยบางครั้ง หากการทำงาน มีภาพรวมที่ดีขึ้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องคิดหางานใหม่อีกแล้วก็ได้

ที่มา F o r b e s  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …