Home ข้อคิด คำคม ก ร ร ม 9 อย่างที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณผิดศีลข้อ 3

ก ร ร ม 9 อย่างที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณผิดศีลข้อ 3

0 second read
ปิดความเห็น บน ก ร ร ม 9 อย่างที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณผิดศีลข้อ 3
0

ก ร ร ม 9 อย่างที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณผิดศีลข้อ 3

ทุกคนเชื่อเรื่องเวรก ร ร มกันหรือเปล่าละค่ะ แต่แอดเชื่อนะเพราะเคยเจอ กับตัวก็หล า ยเรื่องอยู่เหมือนกัน อีกทั้งยังเคยเจอคนรอบข้างที่ต้องเจอเช่นเดียวกัน วันนี้เราจะมาพูดถึง คนที่ผิดศีลข้อ 3 กัน ว่าถ้าหากคุณทำผิดศีลข้อ 3 จะต้องเจอวิบากก ร ร มอะไรบ้าง เราไปดูพร้อมๆกันเลย

ศีลข้อสาม กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง การล่วงเกินผู้อื่น จะตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้ โดยมีองค์ประกอบการตัดสินคือ บุคคลนั้นไม่ควรล่วงเกิน คือ นอ กเหนือจากตัวเราเอง ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า ส่วน ใหญ่การกระทำผิดศีลในข้อนี้ คนส่วน มากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในกามหรือ การล่วงประเวณี อันเป็นการกระทำลามก

ซึ่งบัณฑิตทั้งหล า ยพึงติเตียน นั่นคือ การทำผิดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับ ผู้ที่กระทำจึง ต้องมีพฤติก ร ร มที่ปิดบังและซ่อนเร้น การกระทำอ กุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับในปวัตติกาล ภายหลังการเกิด คือ

1. อ ดอย าก ย ากจน

เพราะการประพฤติผิดในกามหรือ การล่วงประเวณีนั้น เป็นการกระทำที่ตนเองเป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ สามี ภรรย า ของตนเอง แล้วยังไปเบียดเบียนผู้อื่น จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอ ดอย าก ย ากจน

2. มีผู้คิดปองร้ า ย

เพราะเคยสร้างศัตรู สร้างความเ จ็ บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น นักเรียนบางคนเรียบร้อย ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร แต่ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นรุมทำร้ า ยจนบาดเ จ็ บ

อันนี้ผลที่เขาถูกทำร้ า ย ก็เพราะอ ดีตชาติ เคยทำบาปข้อ กาเมสุมิจฉาจาร และที่ต้องบาดเ จ็ บก็เพราะ เคยทำปาณาติบาต มานั่นเอง แม้กระทั่งสามีภรรย ามีเรื่องระหองแหง การใช้สายต าและคำพูดทำร้ า ยจิตใจกันก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำอ กุศลในข้อนี้เช่นเดียวกัน

3. เกิดในตระกูลต่ำ

เพราะเหตุที่เคยประพฤติผิดในกามยังให้ผลอยู่ จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำและมีผลทำให้ขัดสนท รั พ ย์ และความอ ดอย ากย ากจนต ามมา

4. มีผู้เ ก ลี ย ดชังมาก

เพราะการกระทำที่ผิดลูกเมียเขา ย่อมสร้างความโ ก ร ธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียห า ย ผลที่ได้รับคือ มีศัตรูและมีคนเ ก ลี ย ดชังมาก ในข้อนี้ทุกคนก็ต้องเคยประสบมา แต่อาจเป็นเพียงเศษก ร ร ม

เช่น เวลาที่มีเรื่องขัดใจกับใคร และมีการโต้เถียง ทำให้มองหน้ากันไม่ได้ หรือบางคนอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของลูกน้อง เป็นต้น

5. ขัดสนท รั พ ย์

ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความฝืดเคือง เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโรงรับจำนำประจำ เพราะอ ดีตได้สร้างความไม่รู้จักพอนั่นเอง

6. มากด้วยความวิตกกังวล

เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำก ร ร มที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล

บางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิตกอยู่ตลอ ดเวลาจนงานนั้นสำเร็จ นักเรียนบางคน พอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้าง ป ว ดท้องบ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จอาการป ว ดท้องนั้นก็ห า ยไป สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของความเครียด หรือความวิตกกังวลนั่นเอง

7. ร่างกายไม่สมประกอบ

คือ ร่างกายพิการ หรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแผกแตกต่างไปจากคนอื่น เช่น มีความผิดปกติของอวัยวะบางส่วน อาจโตหรือเล็กผิดไปจากธรรมดา

เคยมีข่าวว่า หญิงคนหนึ่งมีอวัยวะเพศใหญ่โตผิดปกติ มีคนแห่กันไปดูมากมาย เพราะมีร่างกายไม่สมประกอบ ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับความอับอายต ามมา ทั้งนี้ เพราะอ ดีตชาติได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเอง

8. ได้รับความอับอายอยู่เสมอ

คือเป็นคนเปิ่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันของคนอื่น พฤติก ร ร มที่แสดงออ กไปจึงทำให้ตนเองต้องอับอาย เพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้ผู้อื่นนั่นเอง

9. พลัดพรากจากคนที่ตนรัก

เพราะเคยทำพฤติก ร ร มที่เหมือนกับการไปพรากผู้เป็นที่รักของบุคคลอื่น หรือผู้ที่มีเจ้าของ จึงทำให้ได้รับผลต้องสูญเสียหรือพลัดพรากจากคนที่ตนรัก

เช่น สามีภรรย าที่เคยรักกัน แต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน จนต้องเลิกกันไปในที่สุด หรือหนุ่มสาวที่ต้องอ กหัก และแม้กระทั้งเด็กที่ต้องกำพร้า ข า ดพ่อ ข า ดแม่ ล้วนเป็นผลจากการทำผิด กาเมสุมิฉาจาร ทั้งสิ้น

ที่มา  meeruk

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

3 วันเกิ ดด ว งพ้นเ คร าะห์ ลำบากมานาน จากนี้จะได้ดิบได้ดี

3 วันเกิ ดด ว งพ้นเคราะห์ ลำบากมานาน จากนี้จะได้ดิบได้ด … …