Home ข้อคิด คำคม ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนเจ้าชู้ ต้องเจอ

ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนเจ้าชู้ ต้องเจอ

8 second read
ปิดความเห็น บน ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนเจ้าชู้ ต้องเจอ
0

กฏแห่งก ร ร มเที่ยงธรรมเสมอ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องได้เจอ แล้วพอถึงวันนั้นจะรู้สึกว่า ไม่ว่าอยู่บนดิน บินอยู่ในอากาศหรือจะอยู่ใต้โลกธาตุ ใต้ผืนบาดาลใดๆก็หนีกฏแห่งก ร ร มไม่พ้น วันนี้เราจึงมีบทความ ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนเจ้าชู้ ทิ้งครอบครัว ต้องเจอ ให้ได้เห็นว่าเราทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลก ร ร มนั้นจริงๆ

1. ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

2. ไรซึ่งเกียรชื่อเ สี ยง และการยอมรับ คนที่นอ กใจ คนอื่น เลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เ สี ยๆ ห า ยๆไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเ สี ยห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

3. บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก ร ร มที่นำ แต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเ สี ย ห า ยมาให้

4. เมื่อยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

5.เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอ กใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวง หัวเ สี ยง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

6. หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่ วระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและ ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก ร ร มที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก ร ร ม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7. โ ร คเยอะ ป่ ว ย ง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก ร ร มที่ไม่น่า เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

หากยังไม่มีเงินเหลือเฟือจริงๆ อ ย่ าคิดซื้ อ ของ 5 สิ่งนี้ ถ้าไม่อย ากลำบาก

หล า ยๆคนที่บ่นว่าเงินไม่พอใช้ เงินเดือนออ กก็หมด เพราะ … …